با پیشروی ارتش اسرائیل از جنوب شهر غزه در محور بریج، یکم قدم مانده تا ارتباط این شهر با مناطق جنوبی باریکه  غزه قطع شود.

دیدگاهتان را بنویسید