🔻منابع محلی گزارش داده است که مقامات پاکستانی یک کمپ مهاجرین افغانستانی در اسلام آباد را با استفاده از بلدوزرها تخریب کرده اند.

🔻رسانه های پاکستانی نیز گزارش داده اند که برنامه بازداشت مهاجرین غیرقانونی برای اخراج به گونه عملی آغاز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید