جا داره یادی کنیم از دیپلماسی جمهوری اسلامی که گفتن عربستان موافقت کرده بازی تکرار میشه 😄

اگه یادتون باشه حتی شبکه خبر زیرنویس کرده بود داور بازی رو به نفع سپاهان اعلام کرد!

دیدگاهتان را بنویسید