نیروی چند ملیتی می تواند شامل نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی باشد؛ براساس گزینه دیگر غزه تحت نظارت سازمان ملل قرار میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید