“ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار”

برادران و خواهران عرازشه از عدم حرکت سپاه برای کمک به مردم غزه ناامید شدند… دست به دامن حوثی های یمنی شدند!!

دیدگاهتان را بنویسید