🔹برادر حسین فهمیده در صداوسیما می‌گوید برادرم وصیتنامه ندارد، یک روز بعد رئیس بسیج دانش آموزی روی همان آنتن وصیتنامه حسین فهمیده را قرائت می‌کند!

دیدگاهتان را بنویسید