رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران:
🔹یک دستگاه خودروی سواری بنز قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال توسط مأموران توقیف شد.
🔹متهم تحت بازجویی قرار گرفت که در جریان آن به فروش فاکتور و سربرگ‌های شرکت معترف شد.

دیدگاهتان را بنویسید