روزنامه هم میهن نوشت:
🔹قول‌هایی داده شد که در شش ماه دوم سال حقوق کارگران ترمیم شود. البته این افزایش حقوق را به‌درستی برای کارمندان و نیروهای مسلح انجام دادند، ولی برای کارگران و بازنشستگان نپذیرفته‌اند.

🔹این رفتار دولت نه‌تنها خلاف قانون و خلاف وعده‌های داده‌شده است، بلکه نوعی تبعیض میان حقوق و دستمزدبگیران نیز محسوب می‌شود و تبعات اجتماعی و روانی و سیاسی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید