کامیون 70 سال پیش 5 میلیارد
این ماک انتم 2022 که داخلش چیزی از هتل کم نداره هم 5 میلیارد

جمهوری اسلامی نابودی ایران هدفش است.

دیدگاهتان را بنویسید