صدا و سیمای جمهوری اسلامی نگران از تحریک مردان ایران ، زنان اسیر شده ای که حماس فیلم آنها را پخش کرد را با سانسور پخش کرد!!

دیدگاهتان را بنویسید