محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی نوشت:
یک عروسی مختلطِ غیرمسلمانان، در شمال عراق اسیر حریق شد و متاسفانه تعدادی جان خود را از دست دادند.

◀️ آیت‌الله سیستانی علیرغم تفاوت در دین، در این رابطه پیام داد و با ایشان همدردی کرد؛ این یعنی رابطه پدرانه با یک ملت، حتی اگر برخی موازین را رعایت نکنند.

◀️ اگر این حادثه خدای نکرده در ایران اتفاق می‌افتاد، احتمالا برای مرده‌ها قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شد و زنده‌ها برای مجازات شرکت در مجلس حرام، عازم دادگاه می‌شدند!

دیدگاهتان را بنویسید