طی ماه های گذشته، مزدوران عرزشی و خبرگزاری های حکومتی وابسته به سپاه مثل خبرگزاری فارس ، درحالی که هر روز علیه عربستان فحاشی و تهدید می کردند، بعد از دستور ارباب چین، به حکومت، برای ایجاد رابطه و آشتی ضرب الاجلی با عربستان سعودی، بلافاصله با ماله کشی فضاحت بار از فوائد رابطه با عربستان گفتند!
و عرزشی ها، هر روز از توافق ایران و عربستان به عنوان دستاورد دیپلماسی افتخار آمیز رئیسی یاد می کردند!!

اما همین ها، در برابر خفت و خواری حکومت در برداشتن تصویر قاسم سلیمانی از سالن وزارت خارجه به عنوان شرط مقامات عربستان برای گفتگو با مقامات ایران، خفه خون گرفتند!!

🔺و امروز خبرگزاری فارس که تا دیروز با ذوق زدگی از “فصل جدید روابط با عربستان” می گفت، بعد از آبروریزی سنگین ورزشگاه اصفهان، با عصبانیت، اقدام تیم الاتحاد در ترک زمین بازی به علت وجود مجسمه قاسم سلیمانی را گستاخی این تیم نامید!!

دیدگاهتان را بنویسید