🔻حمله افراد نقابدار به معاون شهردار پاکدشت و زخمی کردن وی با چاقو

پیشتر نیز خودروی  رئیس دفتر شهردار پاکدشت را به آتش کشیده بودند

دیدگاهتان را بنویسید