معاون رئیسی:
🔹 اینکه اسرائیل می‌ترسد و به وحشت افتاده و گرچه با تمام توان به میدان آمده اما با شکست مواجه می‌شود نشان دهنده این است که به قله نزدیکیم.

دیدگاهتان را بنویسید