تحقیقات موسسه RMI نشان می‌دهد که رشد سریع وسایل نقلیه الکتریکی به این معنی است که تقاضای جهانی نفت برای خودروها قبلاً در 2019 به اوج خود رسیده است و تا سال 2030 سقوط آزاد خواهد داشت. پایان عصر موتورهای احتراقی آغاز شده است. رشد تصاعدی آشکاری برای خودروهای برقی وجود دارد، زیرا فروش رو به افزایش در امتداد منحنی S است. قبلا حدود 6 سال طول کشید تا خودروهای برقی از 1% به 10% فروش خودروهای جدید برسند.اما کشورهای پیشرو تا 6 سال دیگر از 80%عبور خواهند کرد. محرک، قیمت رقابتی خودروهای برقی با خودرو های احتراقی است، مثلا برآورد میشود که فروش خودروهای برقی بین 62 تا 86 درصد از فروش جهانی را تا سال 2030 را تشکیل دهد و سهم چین از 90% عبور کند. از اکنون تا سال 2030 تقاضای نفت برای خودروها هر سال بیش از 1 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و پایان بازی تنها برای یک چهارم تقاضای جهانی نفت قابل تصور است.

دیدگاهتان را بنویسید