اخبار منتشرشده حکایت از تخریب مزار نیکا داشته، آن چنان که، درختانش را شکسته‌اند، بر مزارش رنگ سیاه پاشیده‌اند و آتش‌دانش را نابود کرده‌اند. راه‌های رسیدن به مزار را نیز بسته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید