سرهنگ واسیلی پوپوو ، فرمانده هنگ ۲۴۷ از لشکر ۷ هوابرد ارتش روسیه در اوکراین کشته شد.

دیدگاهتان را بنویسید