رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران لغو انتصاب چند بازرس آژانس را به ما اطلاع داده است و این اقدام به گونه‌ای اجرا شد که به طور مستقیم و شدید بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی های موثر در ایران تأثیر می‌گذارد.

با تصمیم امروز، ایران عملاً حدود یک سوم از گروه اصلی بازرسان آژانس را که برای ایران تعیین شده بودند، حذف کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید