ساینوپک نه تنها در ایران پروژه نفتی چندانی اجرا نکرد، بلکه وارد پروژه های عمرانی نیز نشده است.
‏ساینوپک چندی پیش از پروژه های نفتی ایران خارج شد و به عراق رفت

دیدگاهتان را بنویسید