🗣 غلامعلی رجایی فعال و تحلیلگر سیاسی درباره عملکرد دولت سیزدهم گفت:
هر چه جلوتر برویم می بینیم که دولت در تحقق شعارهایش مانده است. ۲۴ ماه از آغاز کار دولت سیزدهم می گذرد و وقتی به عملکرد آن نگاه می کنیم، قضاوت خوشبینانه این است که دولت ناکارآمد است و قضاوت بدبینانه اش هم این است که بگوییم مردم فریب داده شدند.

دیدگاهتان را بنویسید