حکم  ‎سنگین آرش صادقی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد که بر اساس این حکم، این فعال سیاسی علاوه بر ۴سال و ۶ماه حبس به مجموعه‌ای از محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است:
توقیف اموال
دو سال تبعید
دو سال ممنوعیت خروج از کشور
دو سال ممنوعیت از عضویت در گروههای سیاسی
دو سال ممنوعیت حضور در فضای مجازی

دیدگاهتان را بنویسید