اهون چیاکو، از اعضای رهبری حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در بلژیک، در یک گفت‌وگوی اختصاصی با دویچه وله فارسی ادعای مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی مبنی بر خلع سلاح‌‌شدن و کمپ‌نشینی این حزب را رد کرد.

او در این‌بارە گفت: «جمهوری اسلامی حتی در خواب هم نمی‌تواند خلع‌سلاح شدن و کمپ‌نشینی ما را ببیند.»

او در ادامە گفت: «ما به عنوان حزب حیات آزاد کردستان در مکان مشخصی حضور نداریم و تن به هیچ معاملەای نخواهیم داد کە در ارادە ما نباشد. پخش این شایعات و پادگانی‌کردن فضای کردستان در آستانه اولین سالگرد قتل ژینا امینی، تنها با هدف جلوگیری از اوج‌گیری دوبارە اعتراضات سراسری و منحرف‌کردن افکار عمومی است.»

دیدگاهتان را بنویسید