🔹تصویر سمت چپ مرحوم سید کاظم عصار (عالِم و فیلسوف مشهور) با قلیان و تصویر سمت راست همان عکس در شبکه مستند با گلدان

دیدگاهتان را بنویسید