🔹باختر نیوز نوشت: 900 نیروی انتحاری طالبان دوره سه ماه آموزش را پشت سر گذاشتند.

🔹وزارت دفاع طالبان گفته که 900 تن پس از سپری نمودن دوره سه ماهه «تعلیمات نظامی و عقیدتی» از مرکز تعلیمی قول اردوی 201 خالد بن ولید فارغ شدند.

دیدگاهتان را بنویسید