یک فعال سیاسی و از دولتمردان سابق افغانستان گفته است امارت اسلامی طالبان بسیاری از خلاف‌کاران حرفه‌ای شامل مجرمان، سارقان، راهزنان، قاچاقچیان و … را سر مرز ایران آورده و آنان را برای ورود به ایران ترغیب می‌کند!

دیدگاهتان را بنویسید