تصفیه کردند و تسویه حسابشان را ندادند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، روزنامه ایران اواخر سال ۱۴۰۱ با تعداد زیادی از نیروهایش قطع همکاری کرد؛ از خبرنگار گرفته تا ویراستار و کادر اداری، از نیروی جوان تا نیروی با سابقه و در آستانه‌ی بازنشستگی؛ ظاهرا مسئولانِ روزنامه بی‌هیچ آداب و ترتیبی دست به یک تعدیل گسترده زدند و هر که را خواستند بیرون کردند! در موردِ علتِ این تعدیل دلایلِ مختلفی بیان شده؛ آن‌ها که اخراج کرده‌اند، کمبودِ بودجه را دلیل می‌آورند و آن‌ها که اخراج شده‌اند، می‌گویند که اگر بودجه کافی نیست، چرا تعداد زیادی نیروی تازه کار جذب شده است؟ برخی نیز معتقدند یکسان‌سازی از مهم‌ترین دلایلِ اخراجشان بوده است. 
روایت‌های تلخِ اخراج
برای آنکه بدانیم چه بر سرِ این نیروها آمده، به سراغ چند نفر از باسابقه‌ترین‌ها رفتیم تا روایتِ تلخِ اخراج را از زبانِ خودشان بشنویم؛ کسانی که تنها چند ماه تا پایانِ دورانِ کاری‌شان باقی مانده بود و یک‌شبه پرونده‌ی سال‌ها کارشان را به دستشان دادند و از «ایران» بیرونشان کردند… . 

دیدگاهتان را بنویسید