سه نفری که به “مهسااکت” رای منفی دادن در برابر ۴۱۰ رای مثبت.
ایلهان عمر، کری بوشدو زن عضو حزب دموکرات و مرد عضو حزب جمهوریخواه توماس مسی هستند

دیدگاهتان را بنویسید