کمیسر حقوق بشر اوکراین دیمیترو لوبینتس گفت : “دو دختر و یک پسر با بستگان خود ملاقات کردند. آنها 14 تا 15 ساله هستند.”

توانبخشی، حمایت روانشناس و وکلا به کمک کودکان آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید