روزنامه اطلاعات :
در دولت به اصطلاح مهرورز، که رئیسش اخیراً در مراسم انجام‌نشده‌ رسیدگی قضایی‌اش داد سخن داد و انگار او نبوده که بنیان بسیاری از این مهرورزی‌ها را نهاده، موجی از بازنشستگی زودهنگام و عذرخواهی‌های محترمانه به راه افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید