حسن البنا⁩، بنيانگذار اخوان المسلمين در سال ١٩٤٧ در نامه اى به ملك فاروق نوشته است: غرب ورشكسته و در حال افول است، پايه هايش لرزان و نهادها و اصولش در حال تلاشى است…
‏پس از ٧٠ سال خاورميانه در دود و آتش است و ما هنوز در اين خيال و آرزو فرصتهاى بالندگى خود را مى سوزانیم

دیدگاهتان را بنویسید