اقتصاد مواد مخدر واقعا چیز عجیب و جالبیه. بین ایران و هند که هر دو همسایه افغانستان هستند هم یک اختلاف ۱۰ برابری هست! میتونه اندیکاتور کارایی مبارزه با قاچاق و کارایی شبکه قاچاق رو هم اندازه گرفت. (از پولشویی گرفته تا شبکه‌ی لجستیک حمل)
عناصر دخیل:
اندازه‌ی مرز، قیمت سوخت، فرهنگ، شبکه‌ی مالی پشتیبان، ذینفعان، امکان صادرات و …

دیدگاهتان را بنویسید