مقتدی صدر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
« زلزله ها، سیل، طوفان، بیماری های همه گیر و جنگ ها به دلیل گناهان، ناهجاری، پستی و فساد افزایش یافته است.»

🔻 «تا زمانی که آفت و بلا روی زمین وجود دارد به معنای آن است که هنوز خشم خداوند بر اهل زمین ادامه دارد.»

🔻«زلزله ها، سیل ها، طوفان ها، همه گیری ها و جنگ ها به دلیل گناهان، نابهنجاری ، پستی و فساد است.»

🔻«پس تقوای خدا پیشه کنید و استغفار، روزه، صدقه و طاعات و عبادات را زیاد کنید و این تنها به یک دین در مقابل دین دیگر اختصاص ندارد.»

🔻«بلا گسترش یافته است اینها از مسلمانان بیشتر از دیگران و موکدا از عراقی ها بیشتر خواسته می شود.»

دیدگاهتان را بنویسید