🔹با توجه به نقش هند در آینده اقتصاد جهان، این کریدور از اهمیت زیادی برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید