🗣 حسین انصاری‌راد نماینده مجلس ششم: به جای توانمندان، افراد چاپلوس و غیرمتخصص جذب شده‌اند!   متاسفانه ما درگیر بیماری «اخراج استادان و نخبگان و متفکران مستقل» هستیم و افراد ضعیف را به جای آن‌ها گذاشتیم؛ نتیجه این شد کشوری که باید در تراز کشور‌های مرفه باشد، به کشوری تبدیل شده است که ۸۰ میلیون نفر آن یارانه می‌گیرند!

دیدگاهتان را بنویسید