◀️ مهاجرانی که از طریق «به ظاهر قانونی» وارد کشور شده و به احتمال زیاد، هرگز به افغانستان باز نگردند

دیدگاهتان را بنویسید