◀️ خانه‌های قوطی کبریتی (اگر توان خرید باشد) فقط مکانی برای استراحت است برای بعد از کار تا شروع دوباره صبح،برای ادامه کار.

◀️ فضای یک دورهمی کوچک ندارد،فرزندی اگر باشد، جایی برای بازی و دو قدم دویدن ندارد.

◀️ در این خانه ها صدای زندگی نیست اما برای سازندگان پول و برای دولتمردان آمار است

دیدگاهتان را بنویسید