دبیر کل مجمع نیروهای خط امام:
بعضی‌ها دانشگاهی می‌خواهند که از آن حرفی جز آنچه مطلوب خودشان است، شنیده نشود. مگر الگوی شما رژیم شاه و غرب است که به برخوردهای حذفی رژیم شاه اشاره می کنید؟

◀️ اعتلای نسل آینده وابسته به معلمان مدارس و استادان دانشگاه است و برخورد نامناسب با آنان، موجب عقبگرد جامعه خواهد بود.

◀️ این روند که زمینه‌های توسعه را به شدت تخریب می‌کند و چون به نام جمهوری اسلامی انجام می‌شود، به وجهه اسلام نزد مردم و افکار عمومی جهان هم آسیب می­زند، طبعاً خیانت به تاریخ و علم و فرهنگ و تمدن این کشور است.

◀️ حرکت اصلاحی امام حسین(ع) نوک پیکان امر به معروف و نهی از منکر را متوجه حکومت وقت می‌دید. اگر استادان دانشگاه و رسانه‌ها امکان نقد و تذکر و اعتراض و حتی تحلیل غلط را نداشته باشند، در آن صورت چه کسی در کشور می‌تواند باب نقد را باز نگه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید