محمد مهاجری:
جناب آقای رئیسی! به شما رای نداده ام و از این جهت هر ساعت خدارا شکر می کنم، اما آنهایی که به شما رای دادند، می دانستند که دولت‌تان را آقای سعیدجلیلی به نمایندگی از باند امام صادقی ها اداره خواهند کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید