احمد توکلی، سیاستمدار اصولگرا:
محور این مصوبه، «زمین‌فروشی» است و گفته مال‌التجاره کردن زمین، موجب تحریک «گران‌فروشی زمین» خواهد شد.

◀️ مصوبه [مولدسازی] به هفت رویین‌تن اجازه داده است تعیین قیمت کارشناسی را نادیده بگیرند و اگر دل‌شان خواست، خود قیمت بگذارند!

◀️ از آنجا که طبق این مصوبه، هیات هفت‌نفره‌ای که در این زمینه باید تصمیم بگیرد برای خودش «حق‌الزحمه ۵درصدی» در نظر گرفته و از آنجا که هدف این مصوبه جبران کسری بودجه اعلام شده است «پس هر چه گران­تر بفروشند، بهتر است… طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و از دسترس افراد بی‌پس‌انداز دورتر می‌شود این فرآیند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد.درواقع مولد سازی آرزوی خانه دارشدن را به گور می برد.

دیدگاهتان را بنویسید