روزنامه شرق:
در فاز یک بهشت زهرا قیمت قبر سه طبقه ١١۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، در فاز ٢ نیز قیمت قبر سه طبقه حدود ٧١ میلیون تومان است و در فاز سوم قیمت این قبرها به ۴٢ میلیون تومان می‌رسد.

◀️ گزارش‌ها از سوی منابع رسمی اما درخصوص قیمت قبر، ارقام دیگری را ذکر می‌کنند؛ مبلغ قبر در ناحیه یک برای هر طبقه ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای ناحیه دو مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای ناحیه ۳ مبلغ ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

◀️ بنابر گفته محمدجواد تاجیک، مدیرعامل بهشت زهرا، در لایحه نرخ خدمات سال ۱۴۰۲ هزینه تغسیل، کفن، دفن و هزینه قبر کودکان زیر هفت سال رایگان است و قرار شد هزینه برای کودکان متوفی زیر هفت سال دریافت نشود.

دیدگاهتان را بنویسید