🔹بهمن آرمان، اقتصاددان:
🔹بانک مرکزی، در نهایت در حال رسیدن به این نتیجه است که نرخ ریال در برابر سایر ارزها را به یکدیگر نزدیک کند و نقطه پایانی بر چندنرخی ارز بگذارد.
🔹باید پذیرفت در کشوری که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد می شود، طبیعتا نمی توان انتظار داشت، قیمت ارز یا بنزین و یا حامل های انرژی، همچنان ثابت بماند.
🔹به نظر می رسد بانک مرکزی، در مرحله ای قرار گرفته که خود را برای پذیرش این واقعیت که دلار ۴۹ هزار تومانی فعلی نمایانگر واقعیت های اقتصادی ایران با تورم حدود ۵۰درصدی نیست، آماده می‌کند؛ زیرا دلار ۵۰ هزارتومانی نمایانگر واقعیت های اقتصادی ایران نیست

دیدگاهتان را بنویسید