◀️ علی‌اکبر بسطامی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مردمان ما در خط فقر مطلق هستند، گفت: عشایر نقاط مرزی که مرز داران بی جیره و مواجب نظام هستند، زندگیشان به جهت عدم تامین معیشت و نان به درستی تامین نمی شود، شغل هایشان را از دست داده و حاشیه نشین شهرها شده اند.

🗣 وی افزود: برخی از خانواده ها در خط بقا هستند لذا می طلبد که هم مجلس و هم دولت به اقشاری که محروم هستند و «نان» قوت قالب شان است توجه بیشتری نشان دهد و نیاز است باز توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و انرژی را سر سفره خانواده ها بیاوریم. 6 دهک اول تحت تاثیر شرایط گرانی قرار گرفته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید