🗣 محمد وحیدی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون آموزش مجلس:

◀️ وضعیت طوری است که انگار وزارت ارتباطات پشت افرادی است که فیلترشکن می‌فروشند.

◀️ روی فیلترشکن‌ها تبلیغات مهاجرت انجام می‌شود.

◀️ اگر فروش فیلترشکن توسط خود وزارت ارتباطات انجام می‌شود، اعلام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید