🔹 مقام‌های قضایی ترکیه “فاروق فاتح اوزر” مدیر ۲۹ ساله صرافی ارز دیجیتال ورشکسته تودکس را به اتهام پولشویی، تقلب و جرایم سازمان یافته گناهکار شناخته و به ۱۱۱۹۶ سال حبس محکوم کرد.

🔹‌دادستانی ترکیه در ابتدا درخواست مجازات ۴۰۵۶۲ سال حبس را برای اوزر داشت.

🔹 از زمانی که مجازات اعدام در ترکیه در سال ۲۰۰۴ لغو شد، صدور احکام طولانی مانند حکمی که برای اوزر صادر شد در این کشور رواج یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید