🔻 بر اساس یادداشت تفاهم بین کشورهای شرکت کننده که توسط کاخ سفید منتشر شد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و هند برای ایجاد یک کریدور اقتصادی جدید هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) موافقت کردند.

🔻 از دو کریدور تشکیل شده است: کریدور شرقی که هند را به خلیج فارس متصل می کند و کریدور شمالی که خلیج فارس را به اروپا متصل می کند. هدف این پروژه تحریک توسعه اقتصادی از طریق گسترش روابط تجاری بین کشورهای آسیایی، خاورمیانه و اتحادیه اروپا خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید