ریاست این هیئت ۱۲ نفره را که ۵ شرکت مختلف اسرائیلی را نمایندگی می کردند، دکتر «نیریت اوفیر» بر عهده داشت.

دیدگاهتان را بنویسید