این امر پس از گفتگوی او با مدیریت ارشد روسیه اتفاق افتاد ، ماسک به طور جدی نگران بود که روسیه به حمله هسته ای متوسل شود. تصمیم ماسک منجر به از دست دادن تماس پهپادها در نزدیکی اهداف خود شد و سپس به خشکی رسیدند.

این وضعیت توسط زندگی نامه نویس ماسک – والتر ایزاکسون در کتاب جدیدی در مورد ایلان توضیح داده شده است که گزیده ای از آن توسط خبرنگاران CNN خوانده شده است.

وزیر تحول دیجیتال میخائیلو فدوروف از ماسک خواست تا اتصال را بازیابی کند، اما او نپذیرفت. در نهایت، در 1 ژوئن 2023، پنتاگون با اسپیس ایکس قراردادی برای خرید استارلینک برای اوکراین منعقد کرد که ماسک به میل خود نتواند آن را غیرفعال کند.

دیدگاهتان را بنویسید