السویداء ۲۴ با انتشار دستبند روی دست خبرنگار نوشت: دوربین سویدا 24 همه روزه از میدان الکرامه شهر سویدا در کنار شماست و تمامی محدودیت ها ما را از رسالت والای خود برای رساندن حقیقت و بالا بردن صدای مظلومان و نه صدای ظالمان باز نمی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید