بسته کمکی جدید همچنین شامل:
تجهیزات پشتیبانی از سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین؛
▪️مهمات اضافی برای سامانه های موشکی توپخانه (HIMARS)؛
▪️گلوله‌های کالیبر 155 و 105 میلی‌متری؛
▪️سیستم ها و گلوله های خمپاره 81 میلی متری؛
در بیانیه پنتاگون آمده است: بیش از 3 میلیون فشنگ برای سلاح های سبک.

دیدگاهتان را بنویسید