🔹دولت آمریکا که به مخفی کاری در زمینه اطلاعات درباره حیات فرازمینی معروف است، نقشه جدیدی (بر پایه گزارش‌های سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۳) را منتشر کرده است که می‌گوید اماکن دیده شدن یوفوها روی زمین هستند.

🔹براساس نقشه، شهرهای ناگازاکی و هیروشیما در ژاپن، سواحل شرقی و غربی آمریکا شامل کالیفرنیا و بخش‌هایی از خاورمیانه از جمله عراق و سوریه کانون‌های مشاهده یوفوها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید